Strona Główna
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja pn.: "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

--------------------------------------------------------------------

Bezpłatny wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór"

Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania bierze udział w realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór".

Bezpłatna wizyta studyjna na teren LGD „Partnerstwo Ducha Gór" odbędzie się w dniach 4-7. 09. 2018 r.

Operacja pn. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór". jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Formularz zgłoszeniowy, który jest warunkiem uczestnictwa w wyjeździe, należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres lgdpodkowa@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018 r.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.


20 Sierpnia 2018

 

17 sierpnia biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. W pilnych sprawach proszę o kontakt na numer tel. 788813862.

 

 17 Sierpnia 2018

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem Stowarzyszenia LGD STER "Za jednym STERem...", którego tematyka poświęcona została twórcom ludowym działającym na obszarze partnerstwa

Wersja elektroniczna biuletynu01 Sierpnia 2018

16 lipca biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. W pilnych sprawach proszę o kontakt na numer tel. 788813862.15 Lipca 2018

Udostępniamy naszym beneficjentom, którzy podpisali umowy o dofinansowanie i otrzymali dotację, wzór do wykonania plakatu informacyjnego, który wymagany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Plakat informacyjny06 Lipca 2018

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER, które odbędzie się 5 czerwca 2018 r. (wtorek) o godzinie 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach- Kolonii, ul. Sienkiewicza 1.

W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 18:00. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu lub/oraz odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Zebrania.

Osoby, które nie będą mogły przybyć na zebranie proszę o wypełnienie pełnomocnictwa
i przekazanie osobie, która będzie pełnomocnikiem do głosowania na zebraniu.

 04 Czerwca 2018

Zapraszamy osoby, które w ramach wdrażania Startegii RLKS skorzystały z doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia - Loklana Grupa Działania "STER", do wypełnienia "ANKIETY OCENIAJĄCEJ SATYSFAKCJĘ WNIOSKODAWCY Z USŁUG DORADCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD „STER”.

Jednym z celów funkcjonowania Stowarzyszenia LGD „STER” jest świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższe zadanie realizowane jest wobec wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji oraz wobec tych osób i podmiotów, które podpisały umowę na dotację w ramach naszych konkursów. Zależy nam, aby świadczone doradztwo było zgodne z Państwa oczekiwaniami, profesjonalne i najwyższej jakości. Państwa uwagi wyrażone w tej ankiecie będą wnikliwie przeanalizowane i posłużą doskonaleniu jakości usług realizowanych przez nasze biuro.

Dziękujemy25 Maja 2018

plakat16 Maja 2018

Szanowni Państwo. Rada Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.

Lista wniosków niezgodnych

Lista wniosków zgodnych

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

Protokół z 9.04.2018

Protokół z 11.04.2018

Formularz protestu18 Kwietnia 2018

W dniu 17.04.2018 biuro nieczynne w godzinach 12.00 - 14.00.17 Kwietnia 2018
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 941957 osób!
Copyright by GekoNET


.