Strona Główna
 
Godziny pracy biura

Informujemy, że 9 kwietnia (poniedziałek) biuro LGD będzie czynne od 10.30 do 15.30.06 Kwietnia 201828 Marca 2018
Zapraszamy na warsztaty15 Marca 2018
Nabór numer 1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. 
Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

  • Termin: od 15 marca do 30 marca 2018 r.
  • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”, ul. Rokicińska 125 lok. 26, 95-020 Andrespol
  • Wniosek należy obowiązkowo wypełnić elektronicznie w generatorze wniosków systemu online.

 II.  Forma wsparcia:
Grantobiorca   może   uzyskać  wsparcie   finansowe   w   wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacone na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji nie zostanie uwzględniona:
-  kwota grantów udzielonych grantobiorcom w wysokości przekraczającej limit wynoszący 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD;
- kwota grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości  przekraczającej 20% kwoty środków przyznanych na dany projekt grantowy;
- grant udzielony grantobiorcy, który nie spełnia warunków, o których mowa w par. 13 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia[1].
Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.03.2019 r.

III. Zakres tematyczny:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772, Dz.U.2017 poz. 1588).

IV. Zadanie:
W ramach naboru konkursowego przeprowadzone zostanie Wzmacnianie tradycji kulturowych poprzez organizację festynów, warsztatów i doposażenie świetlic – 3 sztuki, warsztaty dla strażaków i lokalnej społeczności – 2 sztuki oraz festyny i projekty promujące obszar LGD – 2 sztuki, które wpłyną na zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD i wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania. Realizacja zadania musi mieć charakter ogólnodostępny i pozytywnie oddziaływać na grupy defaworyzowane

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego01 Marca 2018
Nabór numer 1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie

Limit dostępnych środków: 1.191.650,92 

Forma wsparcia: Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.16 Lutego 2018
Nabór numer 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infratstruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit dostępnych środków: 1.636.773,53 zł
Forma wsparcia:
Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.16 Lutego 2018

W dniu 12.02.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrespolu odbył się warsztat refleksyjny będący elementem ewaluacji wewnętrznej on-going, wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na temat realizacji przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
w ramach PROW 2014-2020.

Podczas ćwiczeń uczestnicy debatowali na temat działań Stowarzyszenia, bieżących problemów i sugerowanych zmian w dokumentach dotyczących wdrażania Startegii RLKS. 

Wszytkim Członkom naszego Stowarzyszenia oraz obecnym gościom, którzy wzięli udział w warsztatcie, serdecznie dziękujemy.

Sprawozdanie z warsztatu

Galeria:
zdjęcie
zdjęcie
https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/14 Lutego 2018

Szanowni Państwo!

Ruszyły zapisy na warsztaty z mozaiki artystycznej, zajęcia dedykowane są niepełnosprawnym mieszkańcom obszaru LGD, oraz pozostałym osobom zainteresowanym taką formą twórczości. W trakcie warsztatów, każdy uczestnik pod okiem instruktorki Lizy Zienkiewicz, stworzy indywidualny projekt.

Terminy warsztatów:

17.01.2018 - Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

06.02.2018 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze - te warsztaty mają formę zamkniętą, wyłącznie dla mieszkańców placówki

15.02.2018 - Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach

21.02.2018 - Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 - 15:00, uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z biurem LGD STER, tel.: 511 088 025 lub bezpośrednio z domami kultury w gminach: Brójce, Nowosolna Rokiciny. Ilość miejsc ograniczona.


https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/25 Stycznia 2018

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2018 biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.17 Stycznia 2018

Uwaga mieszkańcy gmin obszaru Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER". Rozpoczynamy prace nad kolejnym przedsięwzięciem. Operacja zakłada wyznaczenie i wytyczenie na mapach, oznakowanie w terenie, opracowanie map do aplikacji mobilnych, promocję (publikacje papierowe, eventy) - sieci szlaków pieszo, rowerowych – mających na celu uatrakcyjnienie regionu.

Obszar realizacji projektu: ANDRESPOL, BRÓJCE, BRZEZINY (miasto i gmina), JEŻÓW, KOLUSZKI, NOWOSOLNA, ROGÓW, ROKICINY.

REALIZATORZY: Stowarzyszenie Mroga (koordynator) i Stowarzyszenie LGD "STER".

POSZUKUJEMY: osób do współpracy (najlepiej dobrze znających teren, jeżdżących, biegających, spacerujących - aktywnie wypoczywających, mogących poświęcić swój czas, pozytywnie nastawionych do tematyki przedsięwzięcia) - chcemy zawiązać grupę roboczą w celu jak najlepszej i najefektywniejszej pracy nad przedsięwzięciem.

Zainteresowanych prosimy o szybki KONTAKT z naszymi organizacjami.

KONTAKT:
- Mroga: 44 714 58 32 (Piotr Nowacki, Agnieszka Kilian)
- STER: 511 088 025 (Gabriela Robak, Jolanta Gołębiewska)
https://www.facebook.com/groups/199751413916480/12 Stycznia 2018
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 851797 osób!
Copyright by GekoNET


.