Strona Główna
 

Uwaga mieszkańcy gmin obszaru Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER". Rozpoczynamy prace nad kolejnym przedsięwzięciem. Operacja zakłada wyznaczenie i wytyczenie na mapach, oznakowanie w terenie, opracowanie map do aplikacji mobilnych, promocję (publikacje papierowe, eventy) - sieci szlaków pieszo, rowerowych – mających na celu uatrakcyjnienie regionu.

Obszar realizacji projektu: ANDRESPOL, BRÓJCE, BRZEZINY (miasto i gmina), JEŻÓW, KOLUSZKI, NOWOSOLNA, ROGÓW, ROKICINY.

REALIZATORZY: Stowarzyszenie Mroga (koordynator) i Stowarzyszenie LGD "STER".

POSZUKUJEMY: osób do współpracy (najlepiej dobrze znających teren, jeżdżących, biegających, spacerujących - aktywnie wypoczywających, mogących poświęcić swój czas, pozytywnie nastawionych do tematyki przedsięwzięcia) - chcemy zawiązać grupę roboczą w celu jak najlepszej i najefektywniejszej pracy nad przedsięwzięciem.

Zainteresowanych prosimy o szybki KONTAKT z naszymi organizacjami.

KONTAKT:
- Mroga: 44 714 58 32 (Piotr Nowacki, Agnieszka Kilian)
- STER: 511 088 025 (Gabriela Robak, Jolanta Gołębiewska)
https://www.facebook.com/groups/199751413916480/12 Stycznia 2018
10 Stycznia 2018

Informujemy, że w dniu

3 stycznia biuro LGD będzie czynne do godziny 14.30

4 stycznia 2018 biuro LGD będzie nieczynne

5 stycznia biuro LGD będzie czynne do godziny 14.00

Za utrudnienia przepraszamy.

02 Stycznia 201820 Grudnia 2017
Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie LGD STER ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalisty ds. promocji i informacji. Termin składania ofert upływa w dniu 8 stycznia 2018 r. o godzinie 15:00.

Specjalista ds. promocji i informacji

Wymagania konieczne:
1. wykształcenie wyższe,
2. staż pracy minimum 3 lata,
3. wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz  znajomość zagadnień Leader,
4. prawo jazdy kat. B,

Wymagane umiejętności:

1. zdolności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word i Excel oraz umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych,
4. znajomość pracy biurowej,
5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:
1. minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
2. podstawowa znajomość dowolnego programu  graficznego,

Warunki pracy na stanowisku:
1. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
2. praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
3. pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze budynku, bez windy i podjazdu,

Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę
1. na okres próbny: 1 etat, 1 miesiąc,
2. następnie na czas określony: 1 etat, 6 miesięcy

Zadania zgodne z powierzonym zakresem obowiązków, m.in.:
1. prowadzenie bieżącej obsługi kancelaryjnej biura,
2. bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta,
3. obsługa posiedzeń Rady i Zarządu LGD,
4. obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR,
5. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
6. przygotowywanie grafik użytkowych typu: plakat, zaproszenie, ogłoszenie,
7. zastępstwo w pełnieniu funkcji kierownika biura,
8. fotograficzna obsługa imprez kulturalnych,
9. redagowanie notatek prasowych i innych materiałów tekstowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne
1. list motywacyjny;
2. życiorys – curriculum vitae;
3. oryginał  kwestionariusza osobowego według załączonego wzoru;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6. dokumenty poświadczające staż pracy i wymagane doświadczenie zawodowe;
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Miejsce i termin składania
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”
ul. Rokicińska 125 lokal 26 (I piętro)
w Andrespolu lub drogą pocztową na adres biura LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i informacji” (liczy się data wpływu do biura LGD).
Termin składania ofert upływa w dniu 8 stycznia 2018 r. o godzinie 15:00.

Dodatkowe informacje
1. Nabór  przeprowadza się w dwóch etapach:
I.  wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie przez Kierownika biura listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
II. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.
2. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, a także otrzymają informacje dotyczące kolejnego etapu poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
3. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy udziela Jolanta Gołębiewska – Kierownik biura LGD, w godz. od 9:00 do 15:00,
tel. 42/ 642-25-64 lub 511088025 adres e-mail: biuro@lgd-ster.pl
4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 Kwestionariusz osobowy14 Grudnia 2017

Informujemy, że w dniach 7 - 8 grudnia 2017 biuro LGD będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy.06 Grudnia 2017

W czwartek 30 listopada, odbyło się uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami biorącymi udział w naborach na podejmowanie działalności gospodarczej oraz z Gminą Brójce, która otrzymała dotacje na dwa place zabaw. Przy tej okazji gościliśmy w Gminnym Domu Kultury w Wiśniowej Górze liczną delegację z Urzędu Marszałkowskiego z Marszałek Joanną Skrzydlewską i Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Marią Kaczorowską na czele, Wójtów naszych gmin, Radnych, członków LGD "STER" a także innych zacnych gości. W części artystycznej, czas umilił nam występ znakomitego barytona Lesława Białeckiego, a Koło Gospodyń Wiejskich z Andrespola przygotowało Dziada Kapuścianego, który wpisany jest na listę produktów tradycyjnych.

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3

zdjęcie 405 Grudnia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym brzmieniem Kryteriów wyboru operacji w ramach konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie LGD STER.

Kryteria wyboru operacji - inwestycje

Kryteria wyboru operacji - podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru operacji - rozwój działalności gospodarczej

Kryteria wyboru grantobiorców24 Listopada 2017

Informujemy, że 20.11.2017 biuro LGD będzie nieczynne w godzinach 9.30 - 12.0020 Listopada 2017

Informujemy, że w dniach 15 i 16 listopada 2017 LGD STER organizuje szkolenia w ramach aktywizacji mieszkańców obszaru LGD. W tych dniach biuro będzie nieczynne. Prosimy o kontakt telefoniczny 511-088-025.

Za utrudnienia przepraszamy.08 Listopada 2017
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 941975 osób!
Copyright by GekoNET


.