Strona Główna

Informujemy, że 20.11.2017 biuro LGD będzie nieczynne w godzinach 9.30 - 12.0020 Listopada 2017

Informujemy, że w dniach 15 i 16 listopada 2017 LGD STER organizuje szkolenia w ramach aktywizacji mieszkańców obszaru LGD. W tych dniach biuro będzie nieczynne. Prosimy o kontakt telefoniczny 511-088-025.

Za utrudnienia przepraszamy.08 Listopada 2017

Informujemy, że w dniu 24 października 2017 biuro LGD będzie czynne do godziny 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.23 Października 2017

szkolenie plakat19 Października 2017

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html12 Października 2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD zobowiązana jest, przed ogłoszeniem terminu naboru wniosków, dostosować swoje procedury konkursowe do nowych przepisów legislacyjnych.

Po akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wprowadzonych zmian do procedur wyboru operacji, podane zostaną do wiadomości terminy kolejnych naborów wniosków.12 Października 2017

Zapraszamy do konsultacji proponowanych zmian w treści kryteriów wyboru operacji w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”. 

W załączeniu proponowane zmiany w kryteriach oraz karta, na której możecie Państwo zgłaszać swoje uwagi do danego kryterium. Wypełnioną kartę można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście w biurze LGD STER do dnia 4 września 2017 r.

Proponowane zmiany w Kryteriach

Karta konsultacji kryteriów

Zapraszamy również do konsultacji kryteriów wyboru operacji grantowych.
Proponowane zmiany w Kryteriach
Karta konsultacji kryteriów25 Sierpnia 2017

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2017 biuro LGD będzie czynne do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.16 Sierpnia 2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z procedurą rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i LGD STER, protestów wnoskodawców, którzy odwołali się od decyzji Rady powodującej, że operacja nie mieściła się w limicie środków przyznanych na operacje w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczych", LGD STER nie może ogłosić kolejnych naborów wniosków.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD STER poinformujemy Państwa o zakończeniu procedury rozpatrywania protestów i zbliżającym się terminie ogłoszenia kolejnych naborów.

Pomimo tego zapraszamy przedsiębiorców do konsultacji wniosków i biznesplanów w biurze LGD.04 Sierpnia 2017
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 759911 osób!
Copyright by GekoNET


.