Strona Główna
 

Informujemy, że w dniu 24 października 2017 biuro LGD będzie czynne do godziny 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.23 Października 2017

szkolenie plakat19 Października 2017

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html12 Października 2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD zobowiązana jest, przed ogłoszeniem terminu naboru wniosków, dostosować swoje procedury konkursowe do nowych przepisów legislacyjnych.

Po akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wprowadzonych zmian do procedur wyboru operacji, podane zostaną do wiadomości terminy kolejnych naborów wniosków.12 Października 2017

Zapraszamy do konsultacji proponowanych zmian w treści kryteriów wyboru operacji w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”. 

W załączeniu proponowane zmiany w kryteriach oraz karta, na której możecie Państwo zgłaszać swoje uwagi do danego kryterium. Wypełnioną kartę można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście w biurze LGD STER do dnia 4 września 2017 r.

Proponowane zmiany w Kryteriach

Karta konsultacji kryteriów

Zapraszamy również do konsultacji kryteriów wyboru operacji grantowych.
Proponowane zmiany w Kryteriach
Karta konsultacji kryteriów25 Sierpnia 2017

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2017 biuro LGD będzie czynne do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.16 Sierpnia 2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z procedurą rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i LGD STER, protestów wnoskodawców, którzy odwołali się od decyzji Rady powodującej, że operacja nie mieściła się w limicie środków przyznanych na operacje w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczych", LGD STER nie może ogłosić kolejnych naborów wniosków.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD STER poinformujemy Państwa o zakończeniu procedury rozpatrywania protestów i zbliżającym się terminie ogłoszenia kolejnych naborów.

Pomimo tego zapraszamy przedsiębiorców do konsultacji wniosków i biznesplanów w biurze LGD.04 Sierpnia 2017

Informujemy, że w dniach 26-27 lipca 2017 biuro LGD będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy.25 Lipca 2017

Informujemy, że 19 lipca biuro LGD będzie czynne do godziny 14.3019 Lipca 2017

Szanowni Państwo. Rada Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.

Nabór nr 1/2017:
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Lista operacji niewybranych
Protokół z dnia 13.06.2017
Protokół z dnia 22.06.2017
Formularz protestu

Nabór nr 2/2017
Listy operacji niezgodnych i zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych i niewybranych
Protokół z dnia 22.06.2017 dotyczący naboru nr 2/2017
Formularz protestu27 Czerwca 2017
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 941938 osób!
Copyright by GekoNET


.