Strona Główna
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian  w składzie Rady Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
 12. Omówienie i konsultacja społeczna nowej LSR.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zebrania.


Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.

W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.11 Grudnia 2015
Informacje dla Przedsiębiorców i dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Zapraszam Beneficjentów do zapoznania się z najważniejszymi informacjami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej dla Przedsiębiorców w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Ogólne zasady dofinansowania "podjęcia działalności gospodarczej" i "rozwijania działalności gospodarczej"
Pytania i odpowiedzi dotyczące kosztów kwalifikowalnych
Pytania i odpowiedzi dotyczace podjęcia działalności gospodarczej
Odpowiedzi MRiRW dotyczące utworzenia i FINANSOWANIA miejsc pracy
Rozporządzenie

Druk propozycji projektu - edytowalny
Druk propozycji projektu - pdf19 Listopada 2015
Wsparcie Biznesu ze środków LEADER 2014-2020

Zapraszam Państwa na spotkanie organizowane 9.11.2015 o godz. 18.00 przez Gminę Rokiciny i Stowarzyszenie LGD STER dotyczące pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej.
Podczas spotkania będzie można wypełnić fiszkę projektową dotycząca realizacji operacji przy wsparciu ze środków EFFROW w latach 2016-2022.04 Listopada 2015
Rozporządzenie z dnia 24.09.2015

Zapraszam Beneficjentów do zapoznania się z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202019 Października 2015
Informacja

Szanowni Państwo, w dniu 15 października biuro LGD STER będzie czynne do godziny 15.00.15 Października 2015
Biuro nieczynne

Szanowni Państwo, w dniu 9 października biuro LGD STER będzie nieczynne z powodu urlopu.08 Października 2015
Warsztaty dla dzieci i dorosłych

            „Okna Wyobraźni. Warsztaty z książka obrazową i artystyczną” to projekt realizowany w Gminie Andrespol przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach priorytetu "Promocja literatury i czytelnictwa" przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER” oraz własnych środków finansowych. Celem projektu jest popularyzowanie literatury, czytelnictwa i aktywnej postawy wobec szeroko rozumianej kultury wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli, opiekunów i bibliotekarzy, mających kontakt z najmłodszymi czytelnikami. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Galeria  
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 407 Października 2015
Nowa perspektywa finansowa w ramach PROW 2014-2020
Informujemy, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" jest w trakcie przygotowywania dokumentu strategicznego pn. "Lokalna Strategia Rozwoju" opracowywanego na lata 2015-2022. Dokument zostanie opracowany dla obszaru 4 gmin członkowskich Stowarzyszenia: gminy Andrespol, gminy Nowosolna, gminy Rokiciny i gminy Brójce. Dokumenty legislacyjne dotyczące nowego okresu finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znajdą Państwo na stronie MRiRW - Legislacja PROW 2014-2020
W związku z opracowywaniem nowej LSR zapraszamy wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, organizacje i przedsiębiorców do zgłaszania w biurze LGD propozycji realizacji projektów na lata 2016 - 2022.

07 Października 2015
Informacja Zarządu Stowarzyszenia LGD STER
Zarząd Stowarzyszenia LGD STER informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu pt."Finansowane spoza gminy" dotyczącego relacji z Konsultacji Społecznych w Wiśniowej Górze (w dniu 8.09.2015r.), który ukazał się w 3 numerze miesięcznika Gminy Andrespol "W Centrum Polski". Treść artykułu nie była konsultowana z biurem LGD ani nie została przedstawiona do akceptacji Zarządu LGD.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie wzięły udział w spotkaniu. Zachęcamy naszych Wnioskodawców i przypominamy o możliwości kontaktowania się z biurem LGD w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 i zgłaszania swoich pomysłów na projekty.


29 Września 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 851760 osób!
Copyright by GekoNET


.