Strona Główna
 
Ankieta LSR

 

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie sytuacji obecnej oraz wyznaczenia kierunków rozwoju gmin członkowskich LGD STER na najbliższe lata. Wyniki ankiet posłużą do opracowania m.in. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 wdrażanej przez Stowarzyszenie - Lokalną Grupę Działania „STER”, co umożliwi aplikowanie o środki unijne z osi IV LEADER.

Ankiety można wypełniać do 31 lipca 2015 r.!


Zapraszamy do wypełnienia ankiet
Ankieta dla mieszkańców Gminy Rokiciny
Ankieta dla mieszkańców Gminy Brójce
Ankieta dla mieszkańców Gminy Nowosolna
Ankieta dla mieszkańców Gminy Andrespol24 Czerwca 2015
Wieczór Świętojański w Leśnych Odpadkach
W minioną sobotę, 20 czerwca w Leśnych Odpadkach odbył się festyn pn."Wieczór Świętojański". Podczas występów można było posłuchać amatorskich zespołów śpiewaczych z gminy Brójce oraz zobaczyć układy taneczne w wykonaniu zespołów dziecięcych.
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3

24 Czerwca 2015
Noc Kupały i Jarmark Średniowieczny w Plichtowie
20 i 21 czerwca w GPCKiE w Plichtowie odbył się drugi Jarmark Średniowieczny. Niepowtarzalnych wrażeń dostarczyli Nam Słowianie z Rodu Dębowego Liścia - m.in. pieczenie placka zbożowego, strzelanie z łuku i średniowieczne zapasy. Czas umilały występy zespołów ludowych oraz taneczno - wokalny spektakl Zespołu Pieśni i Tańca Anilana. Wieczorem odbyło się topienie wianków, które można było przygotować własnoręcznie.

zdjęcie 1
zdjęcie 223 Czerwca 2015
"XI Muzyczne Lato" w Woli Rakowej
Już 28 czerwca odbędzie kolejny festyn "XI Muzyczne Lato w Woli Rakowej"! Serdecznie zapraszamy !!!


23 Czerwca 2015
Noc Kupały i Jarmark Średniowieczny w Plichtowie

Serdecznie zapraszamy do GPCKiE w Plichtowie w dniach 20-21 czerwca na Noc Kupały i Jarmark Średniowieczny.

Zapraszamy wszystkich do udziału w niezwykłej lekcji historii w formie wspólnej zabawy i integracji. Dzięki "Rodowi Dębowego Liścia" poznamy pogańskie zwyczaje naszych przodków - dawnych i wciąż realnych Słowian, w klimaty Nocy Świętojańskiej wprowadzi nas Zespół Pieśni i Tańca Anilana, niezapomnianych wrażeń przy ognisku dostarczą niezastąpieni Słowianie z Rodu Dębowego Liścia, a oczekiwanie na północ, zanim wyruszycie w poszukiwaniu kwiatu paproci, umili DJ KRIS M.

Plakat 1
Plakat 2
Pchli Targ w Plichtowie16 Czerwca 2015
Wakacje z Zieloną Skakanką
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na WAKACYJNĄ PRZYGODĘ w Punkcie Przedszkolnym ZIELONA SKAKANKA w Bukowcu 
https://www.facebook.com/zielonaskakanka.bukowiec?ref=hl


29 Maja 2015
Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka "BIESIADA W STEFANOWIE"


21 Maja 2015
Konkurs na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach 2015
Zapraszamy do udziału w konkursie im. Stanisława Czernieckiego na
NAJLEPSZĄ PUBLIKACJĘ O LOKALNYCH I REGIONALNYCH KULINARIACH W 2015
ROKU Z NAGRODĄ W FORMIE PUCHARU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

Konkurs ma charakter otwarty. Zgłoszenia może dokonać każdy, w
szczególności podmioty, które wydały publikację kulinarną, są jej
autorami lub wykazują związek z publikacją. Nagroda przysługuje
wydawcy bądź autorowi publikacji. Publikacja powinna zawierać
przepisy na potrawy związane z obszarem geograficznym, który
charakteryzuje się szczególnymi cechami
regionalnymi i lokalnymi.

Publikacje do konkursu należy zgłaszać do 1 CZERWCA 2015 ROKU,
przesyłając formularz zgłoszeniowy drogą mailową na adres
biuro@dolinaraby.pl i przynajmniej jeden egzemplarz publikacji na adres
biura LGD „Dolina Raby" Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów.
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

27 Kwietnia 2015
Bezpłatny wyjazd studyjny na Pojezierze Suwalskie - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym w dniach 5-7 maja 2015r. na Pojezierze Suwalskie. Wyjazd jest realizowany w ramach projektu "Między Wschodem a Zachodem" finansowanego ze środków Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Celem wyjazdu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez wymianę doświadczeń i podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego rozwoju infrastruktury turystycznej.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy: doradców rolniczych, przedstawicieli LGD, stowarzyszeń, nauczycieli rolniczych szkół średnich oraz przedsiębiorców z obszarów wiejskich.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, transportu oraz dydaktyki. Osobom przyjeżdżającym w przeddzień wyjazdu studyjnego organizator zapewnia nocleg oraz śniadanie w I dniu wyjazdu studyjnego.


Szczegóły w linku27 Kwietnia 2015
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się
11 maja 2015 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym, Wiączyń Dolny 18, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania “STER”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

 

Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.


W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


Uchwała Zarządu

27 Kwietnia 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 759912 osób!
Copyright by GekoNET


.