Strona Główna
Ważny komunikat dla beneficjentów poddziałań 19.2 i 19.4

W związku z wejściemw życie przepisów zmieniających ustawęzdnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i RozwojuWsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"oraz poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”objętychPROW 2014-2020.

Pobierz komunikat13 Maja 2020
#zostanwdomu

Szanowni Państwo,

w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, ograniczamy zakres pracy z biura LGD STER. Od 17 do 27 marca spotkania z nami będą możliwe wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym. Konsultacje wniosków oraz omówienie innych spraw będziemy prowadzić drogą telefoniczną i mailową, fiszki projektowe proszę składać do skrzynki pocztowej na drzwiach Stowarzyszenia. 

telefon: 511 088 025, e-mail:biuro@lgd-ster.pl, promocja@lgd-ster.pl

Życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.16 Marca 2020
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER

W związku ze zobowiązaniem lokalnych grup działania do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie - Lokalne Grupa Działania "STER", zaprasza mieszkańców gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny na warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 5 lutego 2020 r. (t.j. środa) w Gminnym Ośrodku Kultury Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska od godz. 14:00 - 17:00. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 04.02.2020 r. pod numerem tel. 511 628 025 lub przesyłając informację na adres e-mail: promocja@lgd-ster.pl

W trakcie warsztatu przewidziany jest poczęstunek przegotowany przez KGW Andrespol

Serdecznie zapraszamy!31 Stycznia 2020
Wesołych Świąt

Wesołych Świąt17 Grudnia 2019
Seminarium

Zła jakość powietrza w naszym regionie stanowi duży problem zarówno dla mieszkańców jaki i władz, wciąż poszukiwane są nowe technologie, projekty edukacyjne oraz fundusze na walkę ze smogiem. 27 listopada w Łodzi odbyło się seminarium pod nazwą "Narzędzia ochrony powietrza w Województwie Łódzkim". Wsród prelegentów byli zarówno przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Ministerstwa Środowiska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz ludzie nauki. W przerwach między wykładami uczestnicy zapraszani byli na degustację lokalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich Brójce.

promujelodzkie28 Listopada 2019
Film z wyjazdu rolników zainteresowanych RHD do Ochli30 Października 2019
SUKCES LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

 

Leader Dziś I Jutro Konferencja (19)

 

W dniach 1 i 2 października 2019 roku w Mąchocicach Kapitulnych odbyła się konferencja pn. „Leader dziś i jutro”. Konferencja odbyła się  pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Podczas spotkania podsumowano realizację lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018.

W ramach instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” , społeczność z danego obszaru tworzy partnerstwa lokalne, a one opracowują i realizują strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lokalne Grupy Działania między innymi LGD „STER” zarządzają środkami przyznanymi im na realizację tych strategii, a wybór operacji do finansowania dokonywany jest przez rady składające się z przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

Efekty wdrażania PROW poprzez instrument „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” są widoczne w całej Polsce.
W kończącym się okresie programowania powstało 10 tysięcy nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zrealizowano ponad 5 tysięcy projektów, które dotyczą wybudowanej i przebudowanej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, a ponad 800 projektów dotyczyło zachowywania dziedzictwa kulturowego. Powstało ponadto ponad 30 inkubatorów lokalnego przetwarzania produktów rolnych.

Gratulacje  Lokalnym Grupom Działania za osiągnięte efekty, złożył Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poza przedstawicielami rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej. W drugim dniu konferencji uczestnicy dyskutowali m. in. o perspektywach i wyzwaniach „Leadera” po roku 2021.

 03 Października 2019
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków LGD "STER"

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 października 2019 roku o godzinie 18,00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia LGD "STER". Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze ul. Tuszynska 64. Serdecznie zapraszamu do udziału w zebraniu.25 Września 2019
BIURO NIECZYNNE

Uprzejmie informujemy, że w dnich od 30 września do 2 pażdziernika 2019 roku Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "STER" będzie nieczynne z poodu udziału pracowników biura w szkoleniach. Za powstałe utrudnienie serdecznie przepraszamy.25 Września 2019
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 784305 osób!
Copyright by GekoNET


.