Procedury

Z1_Rejestr złożonych wniosków Z2_Deklaracja bezstronności pracownika Z3_Karta oceny formalnej Z4_Karta weryfikacji zgodności z LSR Z5_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR Z6_Pismo o uzupełnienia Z7_Deklaracja bezstronności członka Rady Z8_Karta zgodności z…

Czytaj dalej Procedury

Procedury grantowe

Procedury wyboru i oceny grantobiorców_3.6ł Z1_Wniosek o powierzenie grantu Z2_Deklaracja bezstronności pracownika Z3_Deklaracja bezstronności pracownika Z4_Karta oceny formalnej Z5_Karta weryfikacji zgodności z LSR Z6_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR Z7_Pismo…

Czytaj dalej Procedury grantowe

Zapraszamy do badania.

Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER" i będzie służyć ocenie głównych efektów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Termin wypełnienia ankiety upływa 15 grudnia 2023 roku.…

Czytaj dalej Zapraszamy do badania.

Kontynuacja projektu współpracy ”Razem raźniej w Europie”

W dniach 9-10 października 2023 roku mieliśmy zaszczyt gościć delegacje władz ośmiu rumuńskich gmin (Alunis, Banesti, Cocorastii Mislii, Cosminele, Filipestii de Targ, Poiana Campina, Scorteni, Sotrile) oraz przedstawicieli rumuńskiego odpowiednika…

Czytaj dalej Kontynuacja projektu współpracy ”Razem raźniej w Europie”

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szanowni Państwo. Rada Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w…

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej