STER to Stowarzyszenie działające na terenie gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny.
Naszym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Za zadanie wyznaczyliśmy sobie również
mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie rozwoju naszych gmin, podejmowanie inicjatyw i działań mających
na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania lokalnej strategii rozwoju, a także podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości
na obszarze działania lokalnej strategii rozwoju i bezpieczeństwa mieszkańców.

 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 941979 osób!
Copyright by GekoNET


.