LSR 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17…

Czytaj dalej LSR 2014-2020

Procedury

Z1_Rejestr złożonych wniosków Z2_Deklaracja bezstronności pracownika Z3_Karta oceny formalnej Z4_Karta weryfikacji zgodności z LSR Z5_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR Z6_Pismo o uzupełnienia Z7_Deklaracja bezstronności członka Rady Z8_Karta zgodności z…

Czytaj dalej Procedury

Procedury grantowe

Procedury wyboru i oceny grantobiorców_3.6ł Z1_Wniosek o powierzenie grantu Z2_Deklaracja bezstronności pracownika Z3_Deklaracja bezstronności pracownika Z4_Karta oceny formalnej Z5_Karta weryfikacji zgodności z LSR Z6_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR Z7_Pismo…

Czytaj dalej Procedury grantowe

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych   Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „STER” zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych wnioskodawców i grantobiorców do zapoznania się z treścią zamieszczonych…

Czytaj dalej Konsultacje

Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z załączonym dokumentem i zgłoszenia nam ewentualnych uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Uwagi przyjmujemy w biurze, mailowo lub telefonicznie. Stowarzyszenie -…

Czytaj dalej Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”

Zapraszamy do badania.

Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER" i będzie służyć ocenie głównych efektów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Termin wypełnienia ankiety upływa 15 grudnia 2023 roku.…

Czytaj dalej Zapraszamy do badania.